Prace dyplomowe

Home > Oferta > Usługi biurowe > Prace dyplomowe
 • Profesjonalny wydruk oraz oprawa prac dyplomowych
  (dyplomowych, licencjackich, magisterskich).
 • Wysoka jakość oprawy dokumentów
  - oprawa sztywna    
  - bindowanie
  - oprawa miękka   
  - termo-bindowanie
 • Szeroki wybór kolorystyki okładek.
 • Personalizacja okładki.
 • Wielkoformatowy druk rysunków technicznych z aplikacji
  CAD, MicroStation, PDF.
 • Papier offset 80g lub na życzenie satyna 100g
  do druków prezentacyjnych.
 • Archiwizacja wersji elektronicznej pracy na płytach CD/DVD
  z opisem na płycie zgodnym z pierwszą stroną pracy.

 

 

Zbliża się czas drukowania prac dyplomowych. Już teraz warto sprawdzić:

Jak przygotować się do wydruku pracy dyplomowej?

Co należy wiedzieć przed wydrukiem pracy dyplomowej?


Każda uczelnia ma swoje indywidualne wymogi co do wyglądu pracy. Przed wydrukiem należy ustalić:

-sposób wydruku – jednostronny lub dwustronny

-rodzaj oprawy dla druku jedno i dwustronnego (miękka/twarda/termobindowanie/bindowanie)

-ilość egzemplarzy dla druku jedno i dwustronnego w danej oprawie

-rodzaj wydruku dla każdego egzemplarza (mono/kolor)


Jak przygotować pracę do druku jednostronnego i do druku dwustronnego?

Wersja jednostronna:
przygotowanie zgodnie z wymaganiami uczelni. Należy uwzględnić, że oprawa pracy wymaga, żeby lewy margines wynosił min. 2,5 cm. Numeracja powinna znajdować się na dole po prawej stronie kartki (spotykana jest też numeracja na dole, na środku kartki).

Wersja dwustronna:
przygotowanie zgodnie z wymaganiami uczelni. Powinna mieć marginesy lustrzane i numerację zewnętrzną (nieparzysta numeracja po prawej stronie, parzysta natomiast po lewej stronie kartki) ewentualnie marginesy identyczne z obu stron kartki, np. 2,5 cm i numerację stron na środku. Jeśli planujemy dwustronny wydruk dokumentu musimy pamiętać, że po stronie tytułowej zazwyczaj następuje pusta strona (zatem należy dodać ją w pliku), natomiast kolejna, czyli trzecia strona dokumentu to najczęściej spis treści lub podziękowania.


Jak zapisać plik aby wszystko wydrukowało się prawidłowo?

Plik, którzy przygotowujemy na swoim komputerze, w swojej wersji edytora tekstowego na innych komputerach mogą wyświetlać się nieprawidłowo (starsza/nowsza wersja programu itp.). Jedynym sposobem, aby uniknąć problemu i aby pliki wyświetlały się poprawnie, jest zapisanie dokumentu w formacie PDF. Tylko wtedy możemy zagwarantować prawidłowy wydruk dokumentu (po zapisaniu pliku do formatu PDF należy upewnić się, że jest to ostateczna wersja ponieważ edycja u nas na miejscu przy dużej ilości klientów jest niemożliwa).


Jak zamienić plik na PDF?

Z pliku Microsoft Word:
Wybierz zakładkę Plik lub naciśnij przycisk Microsoft Office i wybierz polecenie Zapisz jako... a następnie wybierz rozszerzenie PDF lub XPS dalej postępuj tak jak przy zapisie pliku Word.

Z pliku OpenOffice.org Writer:
Wybierz zakładkę Plik i wybierz polecenie Eksportuj jako PDF... Nie musisz nic zmieniać w parametrach wyskakującego okna. Naciśnij przycisk Eksportuj i wybierz miejsce zapisu pliku.

Inny sposób:
Jeżeli masz problemy z zapisaniem pliku przy pomocy powyższych wskazówek możesz to zrobić korzystając z programu do zapisu plików do formatu PDF. Najbardziej powszechnym i darmowym programem jest PDF Creator. Program należy pobrać przez internet i zainstalować na komputerze. Działa on na zasadzie drukarki. Aby stworzyć plik PDF wystarczy użyć opcji Drukuj i z listy dostępnych drukarek wybrać PDF Creator, nacisnąć Drukuj i wybrać miejsce zapisu pliku. Należy pamiętać że plik PDF nie jest formatem edytowalnym i wszelkich poprawek należy dokonywać w edytorze tekstowym.


Jak powinna wyglądać numeracja stron?

W wersji pracy drukowanej dwustronnie nieparzyste numery powinny znajdować się po prawej stronie arkusza, a parzyste po lewej stronie arkusza (ewentualnie wszystkie numery stron na środku)

Jak wstawić numerację naprzemienną?
W pliku Microsoft Word aby ustawić numerację po zewnętrznej stronie kartki należy ustawić kursor na pierwszej stronie dokumentu i wybrać: wstawianie -> nagłówek i stopka -> numer strony -> należy wybrać numerację po zewnętrznej stronie kartki (z prawej strony) -> w opcjach zaznaczyć: „inne na stronach parzystej i nieparzystej”, później wstawić numerację na stronach parzystych po wewnętrznej stronie kartki (z lewej).
Aby ustawić numerację pośrodku strony wybrać wstawianie -> nagłówek i stopka -> numer strony -> wybrać numerację pośrodku strony.

Strona tytułowa pracy:
Strona tytułowa nie powinna mieć numeru. Aby usunąć numerację z pierwszej strony należy wybrać wstawianie numeracji, wybrać sposób numeracji i zaznaczyć opcję „inne na pierwszej stronie”.


Warto wiedzieć!

-Wydruk stron kolorowych i czarno-białych jest liczony automatycznie przez urządzenie. Odnośniki do stron, które są zaznaczone kolorem niebieskim będą więc liczone jak strony kolorowe. Najlepiej jest pousuwać tzw. hiperłącza (wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na linku i wybrać „usuń hiperłącze).

-Kartka składa się z dwóch stron, opłata naliczana jest za stronę nie za kartkę.