Wydruki CAD

Home > Oferta > Usługi biurowe > Wydruki CAD

Formaty: A4 – A0 oraz formaty niestandardowe
Maksymalna szerokość druku 914 mm (lub 1118 mm przy druku kolorowym)
Druk kolorowy lub czarno-biały
media: papier offset 80g, kalka, folia poliestrowa

Uwaga!
Nie posiadamy możliwości edycji plików.
Obsługiwana wersja AutoCAD 2015