Poligrafia
Reklama
Poligrafia Ślubna
Usługi biurowe

Jak przygotować projekt ?

1.DRUK ARKUSZOWY
- preferowanym formatem do druku jest PDF.
- plik powinien być przygotowany w skali 1:1
- paleta barw – najlepiej CMYK
- umieszczane bitmapy powinny być zapisane w trybie kolorów CMYK oraz rozdzielczości 300dpi.
- wszystkie czcionki powinny być zamienione na krzywe
- elementy tła (bitmapy, efekty przejścia i cienie) powinny być spłaszczone do rozdzielczości 300dpi
   w trybie kolorów CMYK.
- plik powinien być wyeksportowany bez paserów i innych znaczników
- profil ICC (FOGRA39 ISO 126472:2004)
- w przypadku bitmap RGB profil Adobe RGB (1998)! W przypadku plików otwartych (CDR, PSD) należy pamiętać o zamianie: czcionek na krzywe, efektów cieni
   i przejść na bitmapy. Maksymalna wysokość wersji, do której należy zapisać plik to Corel Draw wersja 13.
! W przypadku bardziej skomplikowanych projektów jak katalogi, broszury lub foldery składane niestandardowo
   należy skonsultować się z pracownikiem drukarni.

2. WIELKI FORMAT
- plik do druku powinien być przygotowany w skali 1:1.
- pliki o powierzchni do 2m/kw w rozdzielczości 300-200dpi, powyżej 2m/kw 150-72dpi.
- bardzo duże pliki można przygotować w skali 1:10 min. 300dpi
- paleta barw – najlepiej CMYK
- w przypadku bitmap RGB profil Adobe RGB (1998)
- format pliku - jpg, tiff, eps, pdf pliki Corel Draw do wersji 13 (czcionki zamienione na krzywe)
- zamiana czcionek na krzywe dotyczy również plików EPS i PDF

3. FOTO XL
- plik do druku powinien być przygotowany w skali 1:1.
- bitmapy - RGB, 200-300dpi, format JPG, TIFF
- pliki wektorowe - format PDF
Zamówienie
Promocje i nowości

Drukarnia / reklama
Airprint Sp. z o. o.
ul. Jachowicza 32
09-400 Płock
Budynek Dzieci Płocka
Zamówienia
tel. 24 366 69 10
e-mail: zlecenie@airprint.pl
pon - pt.: 8:00 - 18:00
Punkt usług i KSERO
Airprint Sp. z o. o.
ul. Jachowicza 32
09-400 Płock
Budynek Dzieci Płocka
tel. 24 366 69 10
e-mail: poligrafia@airprint.pl
pon - pt.: 8:00 - 18:00